Delegats d’aula


A les aules de la nostra escola Joan Casas hi ha diferents rols que s’assignen als components de cada grup. La finalitat d’aquests rols rotatius és fomentar la responsabilitat i autonomia dels alumnes a més de donar la oportunitat de participar en les tasques col·lectives d’una manera més intensa.

ROLS D’AULA: delegats d’aula, delegats ambientals, secretari/a, repartidor de material, missatger entre altres.

 

 

DELEGATS/DES D’AULA

Destaquem la funció del delegat/ada d’aula per les seves funcions:

  • Recollir propostes dels alumnes i canalitzar la seva solució.
  • Coordinar propostes de millora i de diàleg en relació als possibles conflictes d’aula.
  • Impulsar i coordinar les diferents activitats perquè funcionin a nivell de la seva classe.
  • Procurar un ambient afavoridor d’estudi mitjançant l’ordre i el bon fer de gestió d’aula.
  • Prendre nota de les assemblees de classe per debatre temes i qüestions plantejades  pels propis alumnes.

Aquí us deixem el llistat d’alumat que encapçala els càrrecs de DELEGATS/ADES D’AULA i DELEGATS/ADES AMBIENTALS.