Orientacions ambientals de centre. Gestió de residus.


DELEGATS AMBIENTALS

A les classes de primària es va crear aquest càrrec per donar suport i atendre millor aquells aspectes ambientals fruit de la nostra gestió envers la natura i el seu respecte. El delegat o delegada ambiental de cada grup de primària té assignades funciones determinades, com vetllar per a que el seu grup realitzi tasques de protecció i cultura de respecte. Ara per ara s’han dut a terme gestions d’aula relacionades amb els hàbits saludables, consum sostenible i la gestió de residus com:

– incloure brides al recorregut de les aixetes per no malbaratar el recurs de l’aigua.

– destinar espai per patinets i bicis accessible des de l’entrada

– afavorir l’ús de la carmanyola per esmorzars i berenars. Regal de carmanyoles, rolls i bosses d’aigua.

– confecció de taula de registre de com arribem a l’escola (a peu, amb bici…) per presentar una ruta verda que accedeixi del poble a l’escola.

– oferir una caixa per apilar piles a casa

– afavorir la política de NO PLÀSTIC i fer un seguiment de les deixalles d’aula

 

Els delegats ambientals van molt lligats a les tasques docents que es realitzen des de l’escola, així es poden coordinar tasques de gran abast. A més, a l’assemblea es revisen les funcions per recordar-les i veure si es poden millorar altres aspectes de caire ambiental i d’hàbits personals saludables. Aquí us deixem el document que destaquem. HÀBITS SALUDABLES A L’ESCOLA..

Al llarg del curs es reuneixen els i les delegades de primària i decideixen noves accions per portar a terme al llarg del curs, es proposen a tutoria i es valoren els impactes.Aquí us deixem una mostra de les accions: GESTIÓ DE RESIDUS A L’ESCOLA

Aquestes reunions les coordinen mestres dinamitzadores de la comissió verda que ajuden a unificar idees, prendre nota dels acords i fer un resum que posteriorment es passa a coneixement de tot el claustre i de tots els alumnes a través de les assemblees de tutoria. Cada delegat registra les trobades i els punts per a fomentar diàleg de grup.

Aquest curs els delegats i delegades ambientals són: DELEGATS DE CLASSES.doc