Delegats ambientals

DELEGATS AMBIENTALS

A les classes de primària es va crear aquest càrrec per donar suport i atendre aquells aspectes millorables de la nostra gestió envers la natura i el seu respecte. El delegat o delegada té assignades funciones determinades, com vetllar per a que el seu grup realitzi tasques de protecció i cultura de respecte.

Ara per ara s’han dut a terme gestions com:

– incloure brides al recorregut de les aixetes per no malbaratar el recurs de l’aigua.

– gestió de persianes i llum solar així com finestres per a l’equilibri de temperatura d’aula.

– afavorir l’ús de la carmanyola per esmorzars i berenars.

– confecció de taula de registre de com arribem a l’escola (a peu, amb bici…) per presentar una ruta verda que accedeixi del poble a l’escola.

Els delegats ambientals van molt lligats a les tasques docents que es realitzen des de la comissió verda, així es poden coordinar tasques de gran abast. A més, a l’assemblea es revisen les funcions per recordar-les i veure si es poden millorar altres aspectes de caire mediambiental.

Al llarg del curs es reuneixen els i les delegades de primària i decideixen noves accions per duu a terme al llarg del curs, proposades des de les tutories.

Aquestes reunions les coordinen mestres dinamitzadores de la comissió verda que ajuden a unificar idees, prendre nota dels acords i fer un resum que posteriorment es passa a coneixement de tot el claustre i de tots els alumnes a través de les assemblees de tutoria. Cada delegat registre les trobades i els punts per a fomentar diàleg de grup.

Aquest curs els delegats i delegades ambientals són: DELEGATS AMBIENTALS