L’escola

L’escola Joan Casas és una escola pública que depèn de la Generalitat de Catalunya el Departament d’Educació. És l’escola referent de Sant Antoni de Vilamajor. És una escola de dues línies educatives que es troba situada al carrer Ramon Berenguer IV, nº21. Una zona del poble envoltada d’espais verds i de la riera.

Apostem pel tracte personal, per l’acompanyament en el procés d’aprenentatge, l’apropament als interessos de l’alumnat i a l’atenció individualitzada, per això comptem amb mecanismes interns que garanteixen la cohesió social i la pertinença al grup, coordinem els equips docents per afavorit la formació i el treball en xarxa, i finalment optimitzem els espais i els recursos humans.

El nostre objectiu principal és el d’oferir una educació integral que ajudi als infants a esdevenir persones autònomes, crítiques i compromeses, que puguin participar de forma activa en el seu entorn i en la societat en general.