Menjador escolar

El menjador de l’escola és l’espai i l’entorn de dinàmiques que cobreix l’estona que els alumnes gaudeixen de l’àpat i l’esbarjo al pati. Entre altres es fomenten dinàmiques de responsabilitat i de joc sempre tenint present el menú escolar saludable i local.

Els pares i mares de l’escola (AMPA) participen plenament de les gestions relacionades amb el menjador escolar, fet que representa una mirada propera de seguiment d’aquest espai. Els tiquets de menjador  són venuts per la Glòria qui canalitza els usuaris alterns del servei i les casuístiques particulars d’aquells que es queden a menjar el dia.Els monitors dinamitzen els dos  torns de menjar i de pati de manera que els alumnes són agrupats internivells per fomentar les rotacions i el treball cooperatiu entre iguals. També gestionen els hàbits d’higiene saludables entorn l’entrada i la retirada de taula i tot i no tenir cuina pròpia es respecten els menús de celiaquia, d’intoleràncies i d’al·lèrgies amb el més rigorós control i seguiment.

Per a qualsevol consulta en relació als menús, a la gestió econòmica i altres informacions us podeu adreçar al telèfon de l’empresa que ofereix el servei M’PENTA.

http://www.mpenta.net/