Pla TAC

TECNOLOGIA EN L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT

 

El Pla TAC és un instrument que té per objectiu formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu. En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre amb relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars durant quatre anys.

Última renovació curs 2016/17 – pròxima renovació curs 2020/2021

El Pla TAC de la nostra escola el podeu consultar en format llibre.