Formació docent


CURS 2019-2020 FORMACIÓ EN CENTRE


Mestre extern: Lluís Segarra. Consolidació àmbit matemàtic, mirada lògico matemàtica,

(III) Xarxa de Competències Bàsiques

PROMOCIONS ANTERIORS…

(II) Xarxa de Competències Bàsiques

(I) Xarxa de Competències Bàsiques

Coach docent: Mestre Gaitan

(III) Taller matemàtiques. Multibases i calculadora.

(II) Matemàtiques. El càlcul a l’aula.

(I) Matemàtiques. El càlcul a l’aula.

CURS 2019-2020

El grup de mestres de la nostra escola forma part de La Xarxa de Competències Bàsiques del Departament d’Ensenyament.

Aquesta xarxa està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.

Aquí trobareu tota la informació referent a la xarxa. Tot i així, us presentem un petit resum: