Qui va ser en Joan Casas?

Breu biografia de:

Joan Casas Canudas (Sant Antoni de Vilamajor, 1876 – Barcelona, 1960)

Joan Casas Canudes, industrial del sector tèxtil del primer terç del segle XX, va néixer al número 15 del carrer del Camp d’en Puig, a la residència familiar coneguda com Can Jarreta
(avui dia desapareguda).
De ben jove va marxar a viure al Maresme acollit per la seva família, propietaris d’una creixent indústria del sector tèxtil. Durant aquells anys va entrar en contacte amb el teixit empresarial de principis del segle XX, impregnant-se de les idees econòmiques imperants en aquell període.
Anys més tard (en concret al 1916), després d’assolir la direcció del negoci familiar, va traslladar la seu de la fàbrica tèxtil al seu poble natal, Sant Antoni de Vilamajor.
A nivell del municipi, aquest fet fa suposar l’inici d’una etapa de modernització i industrialització tant de la trama urbanística, com del teixit social de la Vilanova de Vilamajor.
A nivell personal, coincidint amb la seva tornada al poble que el va veure néixer, Joan Casas va iniciar una intensa vinculació amb la vida política i cultural del municipi.
Si fixem el nostre punt d’atenció en l’aspecte cultural, hem de destacar -per sobre d’altres actuacions- el seu paper com a principal impulsor de la construcció de les escoles municipals, les actuals Escoles Velles.
Aquest equipament, pagat amb el seu patrimoni personal i construït en els terrenys cedits per la família Bertran, va ser cedit a l’ens municipal el dia 1 d’abril de 1934, data de la seva inauguració oficial (tal i com es recull en l’acte del Ple de l’Ajuntament celebrat aquell dia).
En reconeixement a la seva important aportació al poble, el conjunt escolar va ser batejat amb el seu nom, el qual manté fins a dia d’avui.

Jordi Nogués
Sant Antoni de Vilamajor, 4/4/19