Pla d’Acció Tutorial

Pla d’Acció Tutorial


El Pla d’acció tutorial de l’escola Joan Casas recull els objectius bàsics, les dinàmiques, les actuacions, el seguiment i altres propostes en la gestió amb els grups tutorials i les seves famílies.

Per l’escola el Pla d’acció tutorial és l’element que vertebra les accions encarades al creixement personal dels alumnes, l’acompanyament en guanyar autonomia i com el canal comunicatiu amb les seves famílies i entre docents.

L’Agenda, les entrevistes amb els pares, els càrrecs d’aula i altres elements tutorials de seguiment són desplegats en les programacions de cada nivell en funció de les necessitats del grup. Us convidem a donar una ullada.

programació acció tutorial Joan Casas