Consell escolar

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el Consell Escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

El Consell Escolar de cada centre ha de designar un dels membres com a responsable per impulsar les mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Quina és la funció del Consell Escolar?

La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Aquí teniu la relació d’acords que es van realitzant en les convocatòries:

  1. Certificat dels acords al Consell del 25 de setembre de 2019
  2. Certificat dels acords al Consell del 18 de desembre de 2019
  3. Certificat dels acords al Consell del 26 de febrer de 2020
  4. Certificat dels acords al Consell del 10 de juny de 2020
  5. Certificat dels acords al Consell del 10 de setembre de 2020

Cada quan es convoquen eleccions?

Els representants del Consell Escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.

Les eleccions per a la renovació del Consell Escolar les convoca el director del centre públic o la persona titular del centre privat concertat. Les vacants  s’ocupen segons els resultats de les eleccions. Si un membre deixa el consell, passarà a ocupar el seu lloc la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins a la propera renovació.

Quins són els representats del nostre Consell Escolar?

CÀRREC NOM I COGNOM
PRESIDENTA Laura Bertran
CAP D’ESTUDIS Míriam Balmes
SECRETÀRIA Iris Sant
REPRESENTANTS DEL SECTOR MESTRES Nani Casanovas

Sandra Parejo

Lia Fernández

Cristina Parera

Eva Montserrat

Ana Alonso (Referent de gènere a l’escola). Comissió Pla de convivència.

REPRESENTANTS DEL SECTOR PARES  Assumpta Nicolau

Anna Farrés

Olga Mateo

Cristina Domingo (Referent comissió d’economia)

Mònica Abril

REPRESENTANT DE L’AMPA  Gemma Grau
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT  Elena Pino
REPRESENTANT PAS  Montse Company