Comunitats de Nivells

Les comunitats a l’escola s’organitzen segons tres nivells educatius.

Així tenim comunitat de PETITS, comunitat de MITJANS i comunitat de GRANS.

L’escola Joan Casas participa, propicia i fomenta les relacions internivells, sovint generant espais o microespais de propostes alternatives com ara l’art, l’experimentació, el joc matemàtic o el treball motriu. A nivell organitzatiu es treballa conjuntament i en xarxa així que sovint les relacions s’estableixen per afinitat, proximitat o contrastos i de tot i de tots plegats aprenem. Al pas dels nivells per les comunitats garanteix l’entorn de treball compartit, de creixement en autonomia, el descobriment personal, l’acceptació en el grup, l’educació emocional i tot plegat afavorint polítiques de reutilització, consum sostenible i els valors socials i interpersonals.