Transport Escolar a l’escola

El transport escolar que arriba a l’escola és gestionat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. El seu objectiu és garantir el dret a l’educació mitjançant la prestació del servei de transport escolar, a través de diferents rutes establertes.

Amb això es pretén:

– Facilitar el transport escolar als alumnes d’educació primària, secundària i d’educació especial que es veuen obligats a canviar de municipi per assistir al centre docent.
– Facilitar el transport escolar als alumnes d’educació primària, secundària i d’educació especial que van a centres docents del mateix municipi de residència, però allunyats de llurs domicilis.
Quan les necessitats del servei no justifiquen la utilització del transport escolar, es poden concedir ajuts individuals de desplaçament.

Per a més informació web del Consell Comarcal.