Les estones d’acollida al Joan Casas

L’escola també ofereix el servei d’acollida d’alumnes que necessiten entrar abans o romandre un temps més en acabar la franja horària lectiva. S’encarrega personal de l’escola bressol municipal.