L’Escola per dins


                                    Escola STEAM 

La nostra escola és oberta, global i participativa. Considerem més aviat que és un centre educatiu perquè inclou ensenyants i ensenyats d’edats molt diverses, de tipologies d’estudi diferent, amb múltiples interessos i amb abundància de ganes per saber. I és el centre que ens ajunta i ens arreplega en aquest gran PROPÒSIT EDUCATIU. Som l’escola de referència al municipi i oferim doble línia educativa amb alumnes d’Educació Infantil i Primària (des dels 3 als 12 anys).

Tenim molt clara la oferta educativa basada en valors, en la visió matemàtica de la natura, en el mètode científic al laboratori, en l’art com manifestació creativa autèntica i genuïna, amb la música com part de vibració del cos i amb el gaudi de llegir com a font de coneixement lingüístic i imaginari.

Per donar suport a la qualitat educativa i atendre millor les necessitats escolars i personals de l’alumnat, l’escola aposta per la distribució horària en franges flexibles i amb agrupaments desdoblats, de manera que els grups tutorials queden reduïts a la meitat per l’aprofitament d’altres aspectes transversals bàsics com el diàleg, l’atenció personalitzada, el seguiment dels processos, l’acompanyament i la guia individual. Aquesta disposició permet tenir visió global de les àrees de contingut, dona continuïtat als aprenentatges i garantitza que cada alumne descobreixi el ritme més adient, què més li agrada i en què s’haurà d’esforçar més, permet temporitzar sense presses i gaudir del procés d’ensenyament-aprenentatge a l’aula.

L’escola dona importància als espais, perquè són el reflex del caliu i mètode que s’aplica a l’escola. Disposa d’ESPAIS TEMÀTICS com ara aula pròpia de música, anglès, psicomotricitat i la sala THE VILLAGE pels més petits, la sala d’INFINIT per matemàtiques manipulatives,  el LABORATORI per science entre d’altres.

 • A Educació Infantil centrem el currículum basat en la creació pròpia, l’experimentació basada en mètode científic, vivenciant i manipulant, però per damunt de tot jugant amb els altres. S’organitza en les capacitats adaptatives i d’exploració del propi cos i de l’entorn al voltant dels quatre eixos bàsics: 1.aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma; 2.aprendre a pensar i a comunicar; 3.aprendre a descobrir i tenir iniciativa; i 4.aprendre a conviure i habitar el món. En acabar l’etapa l’alumnat d’infantil ha tingut oportunitat de desenvolupar el traç, el moviment creatiu, la coordinació, els hàbits personals, l’observació, el respecte per les normes comunes, enfilar… i en definitiva tot un bagatge d’exploració d’un mateix i dels altres.
 • A Educació Primària prioritzem l’ensenyament basat en les competències bàsiques emmarcades amb els valors del respecte, el saber fer i el saber estar. És el pas educatiu també de grans fites i a nivell curricular l’estructura d’escola organitza les àrees tenint present la flexibilitat horària i la distribució de grups heterogènia. El desplegament de l’aprenentatge basat en les Competències Bàsiques afavoreix l’estudi, l’autonomia i la contextualització pel desenvolupament personal i social de l’alumnat.

Per aconseguir-ho tot plegat potenciem la coordinació d’activitats, sortides, colònies i tallers escolars amb les àrees curriculars, treient més profit de les sessions fora el centre escolar. El calendari escolar garanteix  tallers d’higiene personal i postural, tallers d’alimentació saludable així com ara visita de l’entorn, visita a la biblioteca, bombers, Ajuntament.

Ens sentim molt orgulloses/osos de l’organització de l’equip docent i la seva permanent formació que facilita el desenvolupament de les dinàmiques d’aula i d’escola amb rigor i implicació. L’alumnat és protagonista també en la participació de la vida escolar, prenent decisions en les dinàmiques dels delegats/des i delegats/des ambientals, guanyant autonomia en l’estudi i aprenent amb treball cooperatiu.

 • L’escola és referent STEAM (Science, Technology, Engineery, Art and Maths) així que desenvolupa projectes, dinàmiques i actuacions educatives al voltant d’aquests eixos essent els més bàsics i focus del nostre estudi les ciències, les matemàtiques i l’art.
 • Ofereix Anglès com a 1ª llengua estrangera des de P3 fent a la comunitat de grans mitjos grups per speaking/writing. I llengua vehicular a Science Lab a tota la primària.
 • Portem a terme el Projecte lector, amb l’objectiu de potenciar el gust i el gaudi per la lectura i formar lectors competents en velocitat i comprensió.
 • L’escola disposa del suport d’un membre de l’equip d’assessorament i atenció psicopedagògica (un matí setmanal) i d’una logopeda (quatre matins setmanals) a més d’una vetlladora.
 • Cada curs els alumnes de tota l’escola treballen a l’entorn d’un projecte comú, el projecte interdisciplinar per aprofundiment d’un contingut identitari de grup.
 • Tant a l’Educació Infantil com a l’Educació Primària tenim present a les famílies per activitats i propostes diverses: tallers, sortides, festes, trobades solidàries, etc…
 • Participem en el programa “Activitats Culturals” que organitza la Diputació de Barcelona amb la col.laboració de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor tot afavorint una activitat de les tres propostes en versió original anglesa.
 • A l’entorn de la setmana de Sant Jordi, es fa la tradicional ballada de danses on participen tots els cursos i és oberta a totes les famílies del poble.
 • Celebrem amb les famílies la festa de final de curs (acostuma a ser un divendres a la tarda del mes de juny).
 • Estem adherits a la campanya “ Mengem fruita a l’escola “.
 • Amb el desig de promoure la participació activa de l’alumnat de primària en el dia a dia de l’escola i complementar el treball de tutoria, tenim delegats i delegades d’aula que regularment es reuneixen amb la directora per fomentar el diàleg i l’intercanvi d’apreciacions.
 • També, a cada aula hi ha un delegat o delegada mediambiental. Aquests delegats es reuneixen regularment amb la directora i mestres per fomentar activitats relacionades amb el medi ambient a l’escola.
 • Celebrem les festes de la Castanyada amb tallers de tardor, el concert d’hivern amb Nadales, Carnestoltes amb rua, St. Jordi amb Jocs Florals i la festa de final de curs.  A més participem de manera especial durant dues setmanes a l’any la setmana de les matemàtiques i la setmana cultural. 
 • L’escola col·labora i/o participa en activitats socials, municipals i locals com ara Les minis, els detectius SAV a la setmana cultural, la Marató de TV3 juntament amb l’AMPA, les jornades esportives amb escola St Pere. A més de rebre la visita dels més petits de les llars de referència.
 • Fem dues sortides de tot el dia amb autocar i una per l’entorn de migdia.
 • Els alumnes de totes tres comunitats petits, mitjans i grans participen en anar de colònies organitzades des de l’escola amb l’objectiu de fomentar la convivència entre alumnes.

I amb aquest poti poti us hem volgut explicar com és part del nostre dia a dia, compartim, creixem i regalem somriures, la resta ja està fet!