Comunitat de petits

Alumnes que cursen els nivells de primer, segon i tercer d’educació infantil.

Aquí us adjuntem les informacions pròpies per a cada nivell.

presentacions inici de curs: EI_inici de curs

presentacions per nivells: EI2_inici de curs