El nostre Projecte Lingüístic


El Projecte Lingüístic de Centre que compartim presenta el marc que defineix el centre envers les llengües i s’identifica amb la política lingüística educativa de Catalunya. Es presenta amb l’objectiu de contribuir a consolidar un model d’educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu català. El document ofereix doncs orientacions metodològiques i organitzatives que faciliten l’assoliment de la competència comunicativa i lingüística de l’alumnat en l’etapa d’infantil i primària.

Així, el Projecte Lingüístic de l’Escola Joan Casas és el recull organitzat dels acords i propostes que la comunitat educativa ha elaborat per a l’ensenyament-aprenentatge de les llengües i de la competència comunicativa, lingüística i audiovisual.

Aquí us deixem el document iniciat el 2010, degut a que actualment s’està elaborant un document que complementa la realitat del centre en relació al procés lectoescriptor. .PL_ESCOLAJOANCASAS