Salut

Cal facilitar al centre les dades mèdiques dels vostres fills que siguin importants pel benefici de la seva salut. Així mateix és necessari posar en coneixement de l’escola qualsevol manifestació de malaltia contagiosa que pugui perjudicar a la resta dels membres de la comunitat, respectant l’anonimat de l’alumne, per tal de prendre les mesures preventives necessàries. Ens referim a malalties com escarlatina, galteres, hepatitis, polls, meningitis, varicel·la, grip de qualsevol variant, etc.

D’altra banda, recordeu que la febre és símptoma de malaltia i que quan un nen presenta un quadre febril pel matí, no es pot portar a l’escola.