Administració de Medicaments

Com a norma general, s’intentarà administrar els medicaments a casa. Si per alguna qüestió això no és possible, podem administrar una dosi de paracetamol si heu signat l’autorització pertinent. Per l’administració d’altres medicaments, cal la recepta del metge especificant el medicament, la dosi i les hores en que cal prendre’l. Al mateix temps, és imprescindible omplir el full d’autorització per a les medicines de que disposa el centre.