Urgències

En cas de produir-se un incident en el qual sigui evident el trasllat a l’ambulatori o a l’hospital, seguirem el següent protocol:

  • 1r. Avisarem a la família i informarem de l’estat de l’alumne i de la pertinència de que sigui atès per un metge. Sempre prioritzem que siguin els familiars els que l’acompanyin al centre sanitari.
  • 2n. En el cas que a la família li sigui impossible acudir al centre, algú de l’escola acompanyarà l’alumne al lloc més adient per atendre’l. El trasllat es farà a peu o en ambulància, en funció de la gravetat de l’incident.