El musical

Per què?

Aquest projecte de Musical està dissenyat amb la intenció de transformar i ampliar les relacions habituals que es tenen entre diferents agents educatius.

D’una banda, hem creat una estreta col·laboració entre els nostres dos centres: l’Institut Torre Roja i l’escola Miquel Martí i Pol. Això permet als nostres alumnes valorar l’esforç dels altres i fer un ús respectuós dels espais comuns i propers ja que ells/es són usuaris directes dels mateixos (instal·lacions d’ambdós centres, Àtrium Viladecans…).

Per altra banda, a més dels alumnes participants, durant els últims anys que hem desenvolupat aquest projecte, hem demanat participació de diferents agents com: ballarins professionals, músics del poble, mares i pares d’ambdós centres que ens han confegit el vestuari…

Per tant, aquesta feina conjunta que implica agents ja no de l’entorn més proper, sinó de la ciutat de Viladecans, es considera cabdal per fomentar entre tots, xarxes de treball conjunt per optimitzar, millorar i ampliar les nostres relacions socioculturals. En definitiva, estem convençuts i convençudes que aquest és un bon projecte que va pel camí d’integrar col·lectius més enllà dels propis centres.

A més, es tracta d’un projecte interdisciplinari, que compta amb la participació de molts/es mestres i professors/es dels dos centres educatius  i d’altres entitats.

Des dels dos centres considerem que hi ha competències que han de desenvolupar els nostres alumnes que són transversals, i que afecten a diverses àrees de coneixement. Les competències a què ens referim són:

 • Competència comunicativa (lingüística i audiovisual)
 • Competència artística i cultural.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
 • Competència social i ciutadana.

La intenció és treballar les competències esmentades des d’una vessant lúdica, que permeti augmentar la motivació per a aprendre i millorar i, per tant, els resultats acadèmics de l’alumnat. Els estímuls positius que reben els/les alumnes que hi participen repercuteixen positivament en la seva autoestima i en la resta d’aspectes del seu dia a dia.

Com ho fem?

El projecte pretén desenvolupar en l’alumnat la seva capacitat creativa, i  que sàpiga valorar el fet de la interpretació en els seus diferents àmbits a partir de les pròpies experiències.

Això també suposa un treball disciplinari (estudi de partitures, lletres, diàlegs, balls…). I sobretot molta il·lusió.

 1. Treballar de manera interdisciplinari entre els centres Institut Torre Roja i Escola Miquel Martí i Pol.
 2. Conèixer les diverses formes d’actuació didàctiques d’altres centres de la ciutat.
 3. Treballar continguts de les àrees de llengües, educació artística (música, visual i plàstica), tecnologia i educació física (dansa).
 4. Fomentar la sensibilització dels joves i dels nens/es que hi participen envers la cultura a través de l’àmbit de l’expressió.
 5. Motivar als alumnes d’ambdós centres en la col·laboració amb alumnes d’altres edats.
 6. Integrar l’entorn en les nostres realitats escolars.
 7. Fomentar l’esperit artístic en els alumnes dels dos centres.
 8. Apropar la realitat de l’ Institut Torre Roja a les famílies de l’escola Miquel Martí i Pol com a futur centre on hi assistiran els seus fills/es.
 9. Establir un contacte amb un gènere tan ampli com és el musical.
 10. Intentar actuar davant del públic de manera natural.
 11. Crear tallers per a la preparació de la logística del vestuari i la decoració per part dels dos centres.

La intenció és preparar i representar un musical que integri les arts escèniques (música, dansa i teatre), així com  l’elaboració dels decorats i del vestuari.

Aquest Musical estarà creat per les professores de música dels dos centres. Aquest curs 2019-2020 estem preparant el musical MÀGIC D’OZ donant molta importància als cors i a la música instrumental en directe.

Participen en la representació els alumnes de 2n de Primària de l’escola Miquel Martí i Pol i els alumnes de l’ESO de l’Institut Torre Roja.

La preparació del Musical de l’escola Miquel Martí i Pol i de l’ Institut Torre Roja es fa a les sessions de Música. Els assajos conjunts es fan a les instal·lacions de l’ Institut i de l’escola.

Tot i que les mestres que s’encarreguen de la coordinació general són les tres mestres de música, també hi col·laboren la resta de mestres i professors/es d’ambdós centres, participant directament, cedint alguna sessió per als assajos o treballant algun aspecte del Musical de forma interdisciplinari des de les àrees; com poden ser decorats, assajos de cançons, expressió oral, expressió escrita, expressió corporal… També a les jornades culturals de l’institut es fan tallers per la col·laboració del musical, com de maquillatge.

Per a l’elaboració del vestuari del nostre alumnat s’organitza un taller de pares i mares a l’escola.

Considerem que aquest és un projecte que a més d’incloure aspectes educatius de caràcter curricular inclou altres factors pedagògics i enriquidors ja que hi col·laboren persones de característiques i edats ben diferents.

 

 

 

Musical curs 2018-2019


           

 

Musical curs 2017-2018       

 

2017-02-21_2245

Musical curs 2016-2017

 

Musical curs 2015-2016