CFGM IM10 Manteniment electromecànic (LOE-DUAL)

Durada: 2.297 hores (2 cursos acadèmics)
Formació en el centre de treball: 80 hores.
Hores d’estada a l’empresa: 930 hores.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir maquinària i equip industrial i línies automatitzades de producció d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.
Distribució de mòduls professionals i unitats formatives del cicle formatiu