LLEGIM I ESCRIVIM EN PARELLA

Benvolgudes famílies,

Aquesta setmana comencem el Projecte de lectura, comprensió i escriptura  a Cicle Superior.

És un treball per parelles, on quinzenalment, cada alumne serà tutor/a d’un seu company/a, i es potencia el treball conjunt entre Famílies i Escola.

Us demanem doncs, que cada quinze dies, feu vosaltres de model i de tutors dels vostres fills/es.

Sabeu que la implicació de les famílies és essencial pel bon funcionament i preparació dels alumnes. Una bona preparació a casa, fa àgil la pràctica i els resultats són millors.

És important que abans de començar, feu una ullada als primers deu minuts del vídeo que us compartim, i així sabreu com heu d’ajudar al vostre fill/a quan li toqui ser tutor/a.

També us adjuntem una presentació en format Power point on s’explica de manera reduïda els passos per com fer-ho.

Presentació famílies

VÍDEO INFORMATIU

Gràcies per la vostra col.laboració!

Lídia i Sandra

INICIEM EL PACTE, PROGRAMA D’INNOVACIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Iniciem la reflexió en centre

Aquest curs iniciem un nou programa d’innovació promogut pel Departament d’Educació anomenat PACTE. Aquest programa promou la reflexió interna del centre en els àmbits de les metodologies, de l’organització i el treball en xarxa amb l’objectiu d’impulsar la transformació educativa.  

El primer que hem fet ha estat crear un equip impulsor format per representants de diferents cicles, juntament amb l’equip directiu, que estarà acompanyat per altres professionals del programa d’innovació. 

Hem començat fent una trobada de reflexió amb tots els docents entorn a aquestes quatre preguntes:

1.Com podem millorar el lideratge pedagògic al centre?

Per millorar el lideratge pedagògic del centre pensem que ens hem de posar d’acord en què vol dir aquest concepte. Per definir-lo creiem necessari fer més claustres pedagògics on  l’Equip Docent se senti compromès i implicat en el projecte educatiu. On tothom pugui conèixer les necessitats de cada etapa. L’Equip Directiu és qui acompanyarà i vetllarà per l’execució dels objectius que ens marcarem com a claustre. 

  1. Com estem col.laborant i aprenent junts en una nova cultura docent?

Aprenem junts fent formació conjunta entre els docents (xarxa de competències i de transformació) compartint els recursos que utilitzem amb la resta de companys, fent observació entre iguals, treballant per comissions, fent intercicles i a través d’equips impulsors. 

3. Com fem de l’escola una organització que aprèn i una unitat de recerca?

Per seguir essent una organització que aprèn, a partir dels objectius de centre, hem de seguir en constant formació i revisió de la pràctica educativa. Cercant evidències de les necessitats i buscant la millora continua entre tots.  

  1. Què hem de fer que no fem i què hem de deixar de fer?

Hem de fer un canvi de mirada més global ja que ens hem convertit en institut escola. Hem de buscar moments de relació intercicles i alhora tenir una mirada oberta per concebre el centre com un tot. Hem de trobar un llenguatge comú per entendre les metodologies de la mateixa manera.

Cercar una nova estructura organitzativa que ens ajudi a prioritzar i a executar els objectius que ens proposem. Convertir la major part de les reunions informatives en pedagògiques.

Ser conscients de l’oportunitat que tenim, deixar de pensar en “ el sempre s’ha fet així” i atrevir-nos a canviar mantenint el que funciona.

#XTTE  #PAcTE/ExC  #Referents

 

Que corri el Vertex!

El club excursionista de Calldetenes ens ha cedit uns exemplars de la revista Vèrtex, sota el lema de la campanya Que corri el Vèrtex. Es tracta d’una revista d’esports de muntanya. Aquesta donació formarà part de la nostra Biblioteca. 
Agraïm la generositat i confiança depositada en… Llegeix més»

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE PEL CURS 21-22

Benvolgudes i benvolguts,

us enllacem el Pla d’organització del centre, 

d’aquest Pla volem remarcar el fet que el claustre ha prioritzat la lliure circulació dels alumnes als patis de Primària i Secundària per tal d’afavorir les interaccions socials de l’alumnat, la qual cosa comporta  l’ús de la mascareta en tot moment. Però, atenent l’opinió al respecte d’algunes famílies a les reunions d’inici de curs, hem decidit incloure, dins l’horari lectiu, una sessió de classe fora el pati amb el grup bombolla, la qual cosa permet que els alumnes puguin anar sense mascareta, facilitant així que puguin descansar d’aquesta protecció una estona.

Recordeu que aquest Pla d’organització està subjecte a les directrius que marca el Departament de Salut i Educació en funció de l’evolució de la pandèmia, per tant, s’anirà modificant i esperem poder anar relaxant les mesures.

 

REUNIONS INICI DE CURS

Benvolgudes i benvolguts,

seguint les recomanacions del Departament de Salut i el Departament d’Educació, les reunions de famílies seran virtuals. Volem començar el curs amb les màximes garanties de seguretat enfront la Covid. Tot i així, hem cregut convenient fer presencials les reunions de P3 i 1r d’ESO per la importància d’inici d’etapa i perquè hi ha famílies noves que no coneixen el funcionament del centre.

L’organització de les reunions serà la següent, mantenint els dies ja previstos a final del curs passat:

CURS DIA ASSISTÈNCIA PER ORDRE ALFABÈTIC DEL COGNOM DE L’ALUMN@ HORA LLOC
P3 9 de setembre Ayuso a Hidalgo 19h Aula
P3 9 de setembre Ibtala a Yagües 20h Aula
1rESO A 8 de setembre Alejo a Guerrero 17h Aula
1rESO A 8 de setembre Moré a Vila 18,15h Aula
1rESO B 8 de setembre Bartolomé a Jiménez 18,30h Aula
1rESO B 8 de setembre Martínez a Solà 19,45h Aula

 

CURS DIA HORA ENLLAÇ
P4 9 de setembre 20h https://meet.google.com/qwy-hmxz-gwb
P5 9 de setembre 20h https://meet.google.com/iur-ipzs-yib
1r 6 de setembre 20h https://meet.google.com/qwy-hmxz-gwb
2n 6 de setembre 20h https://meet.google.com/iur-ipzs-yib
3r 7 de setembre 20h https://meet.google.com/qwy-hmxz-gwb
4t 7 de setembre 20h https://meet.google.com/iur-ipzs-yib
13 de setembre 20h https://meet.google.com/qwy-hmxz-gwb
13 de setembre 20h https://meet.google.com/iur-ipzs-yib
2nESO 8 de setembre 20h https://meet.google.com/qwy-hmxz-gwb

A les reunions presencials es prendran totes les mesures sanitàries:

-mascareta posada en tot moment

-gel desinfectant a l’entrada

-ventilació

-distància

-grups de 10 persones com a màxim. Per això només pot assistir un progenitor a la reunió.

Gràcies per la vostra col·laboració. Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Us hi esperem!

TPVEscola: noves funcions per aquest curs 21-22

Benvolgudes famílies

Us volem informar que aquest any hem activat el sistema de signatura electrònica per a autoritzacions que es va aprovar l’últim consell escolar.
A través de l’app TPVEscola s’habilita la recollida de signatura electrònica fefaent des de l’app, perquè les famílies pugueu autoritzar qüestions relacionades amb el centre (autoritzacions de sortides, drets d’imatge, declaracions de responsabilitat, etc.). Per tal de poder signar aquests documents, cal que tingueu desada una signatura per a cada fill/a que tingueu incorporats a l’app TPVEscola. Aquesta signatura només es pot fer amb l’app. Us arribarà un correu electrònic a totes les famílies amb la guia per poder signar aquests documents.
Per les famílies noves també us volem informar que mitjançant aquesta aplicació també permet fer tots els pagaments de l’escola (material, colònies, etc.) donant-vos les màximes facilitats, ja que els pagaments es poden fer via internet, smartphone o a través d’una màquina instal·lada a l’escola (davant consergeria). Rebreu a través del correu electrònic una carta on s’explica com funciona l’app amb les claus d’usuari i contrasenyes. És molt important que introduïu tots els usuaris (fills/es).
Aquí us deixem un vídeo informatiu sobre el TPVEscola.

Si teniu cap dubte, adreceu-vos a Secretaria.

ENCETEM EL CURS 21-22!

Benvolgudes, benvolguts,

esperem que hagueu gaudit de les vacances, a l’Institut Escola comencem el nou curs 21-22 amb moltes ganes i amb energies renovades.

Us adrecem l’escrit (cliqueu aquí) de l’Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació, i de l’Hble. Sr. Josep Maria Argimon, conseller de Salut, en relació a l’inici de curs.

Bon curs a tots i a totes!!

 

 

 

BEQUES NEE 2021-2022

El Departament d’Ensenyament convoca ajuts i subsidis per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2021-2022.

Les sol·licituds s’han de  complimentar de forma telemàtica per mitjà de la pàgina WEB del Departament d’Ensenyament, www.gencat.cat

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu

Abans però, cal que l’alumne/a es registri a la seu electrònica del Ministeri d’Educació de Madrid. Si ja ho va fer el curs passat podrà utilitzar el mateix usuari i contrasenya.  De moment no hi ha impresos en paper.

Termini:

Feta la sol·licitud telemàtica es generarà un document amb format pdf que s’ha d’imprimir i portar-lo a l’escola abans del dia 24 de setembre de 2021.

Caldrà fer signar les certificacions per tots els membres de la unitat familiar (a excepció de la certificació d’Inspecció)  i adjuntar la documentació que s’escaigui (deduccions, si n’hi ha, d’acord amb l’article 6 de la convocatòria).

Els alumnes que presenten:  necessitat de reeducació pedagògica o del llenguatge  han de presentar:

– DNI de tots els membres de la família majors de 14 anys.

– Certificat  de discapacitat de, al menys, el 33%

Documentació que trobareu adjunta un cop impresa la sol·licitud via telemàtica:

– Certificació expedida per l’inspector de la zona en la qual s’acrediti la necessitat de rebre aquests tractaments per la inexistència o insuficiència de l’atenció pedagògica proporcionada pel centre en què està escolaritzat l’alumne sol·licitant i la inviabilitat de matriculació de l’alumne sol·licitant en un centre que disposi del servei de reeducació requerit.

– Informe específic de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació en el qual es detalli l’assistència educativa i les hores setmanals que es considerin necessàries per a la seva correcció, així com, si és el cas, les prestades pel centre, la durada previsible de la mateixa i les condicions que en garanteixin la prestació.

– Memòria expedida pel centre o reeducador que presti el servei en la qual consti informació detallada de les característiques del mateix, incloent nombre d’hores setmanals i especialista que el presta així com del cost mensual.

– Declaració responsable de la persona que imparteixi la reeducació pedagògica o del llenguatge.

 Requisits generals

INFORMACIONS INICI DE CURS 21-22

Benvolgudes famílies,

abans de marxar de vacances us volem donar les gràcies per confiar-nos el més valuós que teniu, els vostres fills i filles. L’equip directiu tornarà a iniciar l’activitat el 30 d’agost per tot allò que necessiteu. Us enllacem a les informacions més rellevants per poder preparar el proper curs 21-22.

Equip directiu

Agraïment a la comunitat educativa per la recaptació solidària

Benvolgudes famílies

us volem informar que la venda de les polseres Candela que es va realitzar la setmana del 22 de febrer i el berenar solidari del dia 26 de març van ser un èxit!! Es van recaptar 3.422,90 €. Des de l’organització de Polsera Solidària per la investigació del càncer infantil han enviat una carta d’agraïment que us volem traslladar:

ESTUDI DE LES LLENGÜES

Benvolgudes famílies, som la Carla Coma i en Gil Prieto de 1r d’ESO. Aquesta última setmana lectiva estem elaborant el treball síntesi. Com sabreu el treball de síntesi és un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que porta com a objectiu la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la realitat que ens envolta. Es tracta d’una proposta curricular que es fa des de 1r d’ESO a 3r d’ESO. El nostre treball de śintesi està enfocat a l’estudi de les llengües que es parlen en el conjunt de la comunitat educativa. Per aquesta raó i per tal de poder desenvolupar el nostre treball us demanem que col·laboreu omplint el següent qüestionari. Es tracta d’un qüestionari molt breu que no us implicarà gaire temps.

Agraïm la vostra col·laboració.

Carla Coma

Gil Prieto

INFORMACIONS DE FINAL DE CURS

Benvolgudes famílies,

Del dilluns 14 de juny i fins el dimarts 22 de juny, últim dia de curs, farem horari intensiu, tal i com es va aprovar en Consell Escolar. L’horari d’Infantil i Primària serà de 9 a 13,30h i, per a l’ESO, de 8,30h a 13,30h. Els alumnes que es quedin a dinar al menjador acabaran a les 15,45h.

Els informes d’avaluació s’entregaran a l’alumnat el dia 21 de juny. Com ja sabeu, a final de curs, si els tutors no us han convocat prèviament i ho creieu necessari, podeu demanar una entrevista per parlar de l’evolució del vostre fill o filla. Aquest curs, el dia d’entrevistes serà el dia 29 de juny de 9h a 15h. Si esteu interessats en fer aquesta entrevista, caldrà que demaneu  cita prèvia mitjançant el correu de la tutora.

Us demanem que només hi assisteixi un progenitor per seguir mantenint la seguretat de tots enfront la Covid-19.

Moltes gràcies!

EL BOSC JARDÍ DE VERDAGUER

Benvolgudes famílies,

us convidem a veure el treball que hem fet sobre Verdaguer durant aquest mes de maig. Com que aquest any la Festa Verdaguer es centra en el retrobat poema Primavera, altrament anomenat La Pomerola, hem preparat una exposició que explica els cinc arbres (la pomera, el llorer, el desmai, el pi i l’alzina) més representatius de la vida i obra del gran poeta del nostre poble; segons Ricard Torrents, un dels principals estudiosos de Jacint Verdaguer.

L’exposició la podreu visitar del 25 al 28 de maig, de 2/4 de cinc a les cinc de la tarda, al porxo del pati de Primària.

Us esperem a totes i a tots!

Fundació J.Verdaguer (@FJVerdaguer) | Twitter