“EXPERIÈNCIES”

EXPERIÈNCIES”

Divendres 19/03/21 a tutoria.

Orientar els nostres alumnes és una tasca que ens prenem molt seriosament en els diversos cursos de la ESO, sobretot quan l’alumnat està acabant l’etapa.

Són molts els que quan arriba aquest moment se senten angoixats i no saben què fer ni què estudiar l’any vinent. Per això, aquest any hem organitzat la xerrada “Experiències”.

Per a dur-la a terme vam convidar a exalumnes i professionals de diversos àmbits (sociocultural, sanitari…) perquè vinguessin a l’hora de tutoria a parlar-nos de les seves experiències i de l’itinerari que havien seguit per arribar-hi.

Cada classe va poder disposar de tres experiències diferents i els alumnes van poder preguntar-los dubtes de les coses que els inquietaven.

El nostre agraïment a les persones col·laboradores!

Institut de Masquefa