NOUS CORREUS ELECTRÒNICS PER LES FAMÍLIES

Correu del centre per les famílies:

Persona contacte Càrrec Funció Correu
Institut de Masquefa Contacte directe amb les famílies, per presentar documents, demanar qualsevol informació, per sol·licitar qualsevol tràmit… info@institutdemasquefa.cat
Ruth Montserrat Directora Atenció famílies, disciplina, cap de personal… direccio@institutdemasquefa.cat
Gemma Rovira Cap d’estudis Horaris, espais, organització centre… capdestudis@institutdemasquefa.cat
Josep Gámez Secretari Gestió econòmica, sortides, pagaments… secre@institutdemasquefa.cat
Montserrat Sendra Coordinadora pedagògica Llibres de text, programacions, currículum, atenció diversitat… coorpedagogica@institutdemasquefa