Tiana Lectora

Fomentar la lectura entre la comunitat educativa. Incorporar la lectura per plaer dins l’horari lectiu. Somniar la idea que tres-cents nois i noies s’endinsen en els seus llibres, concentrats en una experiència individual però compartida alhora. El projecte Tiana Lectora, que vam engegar el curs 2018-2019, vol ser una invitació a llegir mitja hora cada dia, després del pati. La lectura es tria lliurement: novel·les, contes, llibres de poesia, revistes i diaris, còmics… Comprats, regalats, deixats pels amics, demanats en préstec a les biblioteques o a l’institut… L’objectiu és treballar la Competència Comunicativa de manera transversal des de tots els Àmbits, amb dues activitats diferenciades: un temps de lectura (quatre dies a la setmana) i un temps per llegir en veu alta i parlar del que han llegit (un cop per setmana). Els professors de cada àmbit són els encarregats de fer les recomanacions que considerin adients, que es pengen en un mur digital i es poden comentar amb els alumnes. 

Promoure activitats amb la biblioteca pública de Tiana. A més dels suggeriments dels professors, la biblioteca Can Baratau ens deixa en préstec una selecció de documents relacionats amb els diferents àmbits així com aquells títols de més renom. També s’organitzen activitats amb la biblioteca. Al llarg del 1r trimestre, quan l’alumnat de 1r, 2n i 4t d’ESO van visitar-la per grups-classe per fer-hi activitats diverses: redescobrir els serveis que ofereix, buscar una determinada informació per al projecte Steam o documentar-se per als Treballs de Recerca. Durant el 2n trimestre, són les responsables de la biblioteca les que venen a l’Institut a fer prescripció lectora a 1r cicle de l’ESO.