Tiana Lectora

Fomentar la lectura entre la comunitat educativa. Incorporar la lectura per plaer dins l’horari lectiu. Somniar la idea que tres-cents nois i noies s’endinsen en els seus llibres, concentrats en una experiència individual però compartida alhora. El projecte Tiana Lectora, que hem engegat aquest curs, vol ser una invitació a llegir mitja hora cada dia, després del pati. La lectura es tria lliurement: novel·les, contes, llibres de poesia, revistes i diaris, còmics. Comprats, regalats, deixats pels amics, demanats en préstec a les biblioteques o a l’institut… L’objectiu és treballar la Competència Comunicativa de manera transversal des de tots els Àmbits, amb dues activitats diferenciades: un temps de lectura (de dilluns a dijous) i un temps per parlar del que han llegit (divendres). Els professors de cada àmbit són els encarregats de fer les recomanacions que considerin adients, que es pengen en un mur digital i es poden comentar amb els alumnes. 

Promoure activitats amb la biblioteca pública de Tiana. Cada mes i mig, aproximadament, les recomanacions se centren en un àmbit diferent. A més dels suggeriments dels professors, la biblioteca Can Baratau ens deixa en préstec una selecció de documents relacionats amb l’àmbit corresponent. Al llarg del 1r trimestre, els alumnes de 1r, 2n i 4t d’ESO van visitar la biblioteca per grups-classe per fer-hi activitats diverses: redescobrir els serveis que ofereix, buscar una determinada informació per al projecte Steam o documentar-se per als Treballs de Recerca.