Matemàtic

Matemàtiques

El departament de Matemàtiques de l’Institut Tiana concentra els seus esforços en què els alumnes assoleixin el màxim nivell en la competència matemàtica, considerada bàsica pel departament d’educació en aquesta etapa ja que ajuda a resoldre nombroses situacions de la vida quotidiana.

Josep Gimeno és el Director de l’institut Tiana. A més exerceix com a professor de matemàtiques i tecnologia industrial a 1r de batxillerat.
Enric Mas és graduat en Economia per la Universitat de Barcelona. Màster en Didàctica de les Matemàtiques per UNIR. Imparteix matemàtiques a 4t d’ESO, matemàtiques aplicades i economia de l’empresa a 1r de batxillerat. Enguany és tutor de batxillerat.
Lluch Pérez és llicenciada en Arquitectura per la Universitat d’Alacant. A l’institut Tiana és professora de Matemàtiques dels cursos de 3r d´ESO i PDC i dibuix técnic a batxillerat.