Lingüístic

Llengua catalana

El català, llengua oficial a Catalunya, “s’ha de tractar a l’escola amb especial atenció, no només pel seu estatus oficial, sinó també, i sobretot, pel desconeixement que en té una part de l’alumnat pel que fa als seus usos col·loquials i informals“. Així, el departament de Llengua Catalana treballa les dimensions de comprensió lectora, expressió escrita, comunicació oral, literària i l’actitudinal i plurilingüe, per tal que els nostres alumnes esdevinguin capaços de fer servir el català de la forma més correcta possible.

Aquesta matèria promou la participació de l’alumnat a diferents certàmens i concursos com el Certamen de Lectura en Veu Alta, el concurs municipal per la Igualtat Gènere i el concurs televisiu Picalletres.

Judit Lligonya és llicenciada en Filologia Catalana per la UB. Treballa a l’institut de Tiana des del 2019. Enguany és coordinadora LIC i tutora de 4t ESO A, i imparteix classes de Llengua Catalana i Literatura a 3r i 4t d’ESO i és tutora de 4t.
Carol Marín és llicenciada en Filologia Catalana per la UB. És professora des de fa quatre anys i aquest curs, i treballa a l’Institut de Tiana des del 2019. És professora de català a 2n de l’ESO i tutora de 2n.
Esther Sancho és llicenciada en Filologia Catalana per la UAB, té el màster d’Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic i és coordinadora de l’Equip TIC+C de l’ICE de la UAB. És a l’ensenyament públic des de fa més de 15 anys, i a l’Institut Tiana des del curs 2012. Enguany és tutora de 1r d’ESO, professora de Llengua Catalana a 1r ESO i Batxillerat i Cap del Departament de Llengua Catalana.
Lengua castellana

El departament de Llengua Castellana del centre, en cooperació i col·laboració directa amb els altres departaments de l’àmbit de llengües, treballa per aconseguir que els nostres alumnes incrementin les seves capacitats comunicatives, tant escrites com orals, en castellà.

 

Araceli González es licenciada en Lingüística General por la UB. Trabaja en educación secundaria como profesora de Lengua Castellana y Literatura desde hace seis años. Imparte Lengua Castellana y Literatura en 1º de ESO y Literatura Universal en 1º de bachillerato.
Susana López es licenciada en Filologia Castellana por la UAB. Es profesora de secundaria desde hace dieciocho años. Este curso es profesora de 4º de ESO, PDC, 1º de bachillerato y tutora de 1º de bachillerato. Jefa de Departamento.
Patricia Núñez
Llengües estrangeres

A l’Institut de Tiana som conscients que, a la societat actual, és fonamental l’adquisició de, com a mínim, una llengua estrangera. Per això, el departament de Llengües Estrangeres treballa des de primer d’ESO per a que els alumnes assoleixin un alt nivell d’anglès i, des de tercer d’ESO, en l’adquisició d’habilitats en alemany.

 

Meritxell Blázquez holds a bachelor degree in English Studies from the University of Barcelona. She has been teaching English for 14 years in the Secondary state high schools, and 3 years in the private sector as a freelance. This school year, in Institut Tiana she teaches 1st of ESO.
Toni López
Rosa M. Martí holds a bachelor degree in English Philology at the University of Barcelona. She has been a secondary school teacher since 2006 and at Institut Tiana since 2011. This year she teaches English in 3rd of ESO and 1st Baxt. Head of Foreign Languages Department.
Marta Moro holds a Bachelor degree in English Philology. She has been working as an English teacher at high school since 2008 and at INS Tiana for two years. She teaches English in 2nd ESO. 
Ester Rodon holds a bachelor’s degree in Translation from the UAB linked to German, English and French languages. This is her first year at INS Tiana and teaches German in 3rd and 4th ESO and 1st BATX.
Isaac Rubio has a degree in Philosophy from the University of Barcelona. He’s been teaching Philosophy and Foreign Languages at secondary school for 14 years. Teacher at INS Tiana since 2013. Coordinator of the school cultural and language project in Berlin. He is teaching English in 4th of ESO, German in 4th of ESO and Philosophy in 4th ESO and 1st Batx.