Lingüístic

Llengua catalana

El català, llengua oficial a Catalunya, “s’ha de tractar a l’escola amb especial atenció, no només pel seu estatus oficial, sinó també, i sobretot, pel desconeixement que en té una part de l’alumnat pel que fa als seus usos col·loquials i informals“. Així, el departament de Llengua Catalana treballa les dimensions de comprensió lectora, expressió escrita, comunicació oral, literària i l’actitudinal i plurilingüe, per tal que els nostres alumnes esdevinguin capaços de fer servir el català de la forma més correcta possible.

Judit Lligonya és llicenciada en Filologia Catalana per la UB. Treballa a educació secundària com a professora de Llengua Catalana i Literatura des de fa dos anys. Enguany, a l’institut Tiana, imparteix classes a 2n i 3r d’ESO, i entra com a professora de suport a 1r d’ESO.
Carol Marín és llicenciada en Filologia Catalana per la UB. És professora des de fa tres anys i aquest curs, el primer a l’Institut de Tiana, és professora de català a 1r cicle de l’ESO i tutora de 1r.
Esther Sancho és llicenciada en Filologia Catalana per la UAB, té el màster d’Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic i és formadora de l’àmbit TIC+C de l’ICE de la UAB. És a l’ensenyament públic des de fa més de 15 anys, i a l’Institut Tiana des del curs 2012. Enguany és tutora de 4t d’ESO, professora de Llengua Catalana a 4t i PDC, Cap del Departament de Llengua Catalana, Coordinadora LIC i Coordinadora Web i Moodle.
Lengua castellana

El departament de Llengua Castellana del centre, en cooperació i col·laboració directa amb els altres departaments de l’àmbit de llengües, treballa per aconseguir que els nostres alumnes incrementin les seves capacitats comunicatives, tant escrites com orals, en castellà.

 

Araceli González es licenciada en Lingüística General por la UB. Trabaja en educación secundaria como profesora de Lengua Castellana y Literatura desde hace cinco años. Imparte Lengua Castellana y Literatura en 1º de ESO y Latín en 4º ESO.
Susana López es licenciada en Filologia Castellana por la UAB. Es profesora de secundaria desde hace diecisiete años. Este curso es profesora de 3º y 4º de ESO y tutora de 4º B. Jefa de Departamento.
Patricia Núñez
Llengües estrangeres

A l’Institut de Tiana som conscients que, a la societat actual, és fonamental l’adquisició de, com a mínim, una llengua estrangera. Per això, el departament de Llengües Estrangeres treballa des de primer d’ESO per a que els alumnes assoleixin un alt nivell d’anglès i, des de tercer d’ESO, en l’adquisició d’habilitats en alemany.

 

Meritxell Blázquez holds a bachelor degree in English Studies from the University of Barcelona. She has been teaching English for 12 years in the Secondary state high schools, and 3 years in the private sector as a freelance. This school year, in Institute Tiana she teaches 1st of ESO, 2nd of ESO and PDC (Curricular Plan for Diversity).
Judith Garcia
Cristina Garrido holds a bachelor’s degree in Translation and Interpreting from the UAB. She has been working as an English secondary school teacher since 2015. This is her first year at INS Tiana and she teaches English in 1st and 2nd of ESO.
Rosa M. Martí studied English Philology at the University of Barcelona. She has been a secondary school teacher since 2006.
Marta Moro holds a Bachelor degree in English Philology. She has been working as an English teacher at high school since 2008. This is her first year at INS Tiana and she teaches English in 4th ESO and PDC. 
Isaac Rubio has a degree in Philosophy from the University of Barcelona. He’s been teaching Philosophy and Foreign Languages at secondary school for 13 years. Teacher at INS Tiana since 2013. Head of Foreign Languages Department and coordinator of the school cultural and language project in Berlin. This year, he is the tutor of a 3rd of ESO class. He is also teaching English in 3rd of ESO, German in 3rd and 4th of ESO and Philosophy in 4th ESO.