Batxillerat

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Les modalitats impartides al nostre centre són:

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna i una part diversificada.

La part comuna està formada per les matèries comunes i la tutoria on es dediquen catorze hores setmanals:

Matèria comuna/Curs
1r batxillerat
2n batxillerat
Llengua catalana i literatura 2h 2h
Llengua castellana i literatura 2h 2h
Llengua estrangera anglès 3h 3h
Ciències per al món contemporani 2h
Educació física 2h
Filosofia 2h
Història de la filosofia 3h
Història 3h
Tutoria 1h 1h

La part diversificada està formada per la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca on es dediquen setze hores setmanals.

Al finalitzar aquesta etapa s’obté el títol de batxiller.