Batxillerat de ciències i tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científicosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

En la modalitat de ciències i tecnologia, hi ha les matèries comunes i la matèria comuna d’opció que és Matemàtiques.

En la part diversificada, l’alumnat ha de cursar tres o quatre matèries de modalitat, una d’aquestes la d’opció obligatòria. Si n’ha cursat només tres, per completar el currículum, l’alumnat pot triar una matèria d’una altra modalitat o bé dues matèries específiques.

Modalitat/Matèria Comuna d’opció Modalitat Modalitat Modalitat
Ciències Matemàtiques I i II

Biologia I i II

Ciències de la Terra I i II

o

Física I i II

Química I i II

o

Dibuix tècnic I i II

Tecnologia

Tecnologia industrial I i II

 

BATX 1B