Batxillerat d’humanitats i ciències socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències  socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

En la modalitat d’humanitats i ciències socials, hi ha les matèries comunes i l’alumnat tria com a matèria comuna d’opció per als dos cursos entre Llatí o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

En la part diversificada, l’alumnat ha de cursar tres o quatre matèries de modalitat, una d’aquestes la d’opció obligatòria. Si n’ha cursat només tres, per completar el currículum, l’alumnat pot triar una matèria d’una altra modalitat o bé dues matèries específiques.

Modalitat/Matèria Comuna d’opció Modalitat Modalitat Modalitat
Humanitats Llatí I i II Grec I i II Literatura universal I

Literatura castellana II

o

Història del món contemporani I

Geografia II

Segona llengua estrangera: Alemany I

Literatura catalana II

o

Psicologia i sociologia I

Història de l’art II

Ciències socials Matemàtiques aplicades I i II Economia d’empresa I i II

 

BATX 1A