Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, famílies, etc.

Actualment, el consell escolar està integrat per:

  • Director: Josep Gimeno
  • Cap d’estudis: Albert Gallego
  • Secretari: Joan Mercadé
  • Representant de l’Ajuntament: Carme Lloret
  • Representants de l’alumnat: Nil Cantador, Clàudia Mazariego, Lola Robles
  • Representant de l’AMPA: Gala Franch
  • Representants dels pares i mares: Pilar Barragán, Ismael Guzmán, Ruth Rodrigo
  • PAS: Maria Lluïsa de Úbeda
  • Professorat: Joel Ibáñez, Pilar Grau, Susana López, Rosa Martí, Marina Porta, Isaac Rubio