TIAANA – Programa de Diversificació Curricular

El programa de diversificació curricular “TIAANA” es posa en marxa el curs 2014-2015 amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tiana.

Els programes de diversificació curricular tenen com a finalitat afavorir que, l’alumnat que ho requereixi, pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir així el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada.

La participació en les activitats previstes en aquests programes s’ha de presentar als alumnes com una oportunitat per millorar els seus aprenentatges i assolir les competències bàsiques i, per tant, s’ha de requerir el compromís d’aprofitar l’oportunitat que se’ls ofereix.