Projecte Home

El Projecte Home és un programa de prevenció universal dirigit a alumnes de Secundària, pares, mares i professorat per promoure els factors de protecció davant el consum de drogues i altres addiccions. El programa s’aplica durant el curs escolar, s’acompanya de manuals i està reconegut com a acció formativa pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Una de les activitats que es realitza al nostre centre és la de formació en tres sessions, els objectius de les quals són: desenvolupar les habilitats educatives en àmbits com l’educació emocional, la comunicació dins l’àmbit familiar, la modificació de conductes inadequades i la promoció de factors de protecció davant hàbits addictius de consum. També s’obre un espai grupal d’intercanvi d’experiències entre els participants del curs.