Organigrama

Director Josep Gimeno
Cap d’Estudis Núria Tomàs
Coordinadora Pedagògica Maria Soria
Secretari Joan Mercadé
Coordinació LIC Montse Fernández
CASE Gemma Álvarez
Coordinació Informàtica Joel Ibáñez
Coordinació Moodle i Web Laura Amorín, Esther Sancho