Organigrama

Director Josep Gimeno
Cap d’Estudis Albert Gallego
Coordinadora Pedagògica Maria Soria
Secretari Joan Mercadé
Coordinació LIC Esther Sancho
CASE Pilar Grau
Coordinació Informàtica Xavier Mañé
Coordinació Moodle i Web Esther Sancho