Organigrama

Director Josep Gimeno
Cap d’Estudis Albert Gallego
Coordinadora Pedagògica Maria Soria
Secretari Joan Mercadé
Coordinació LIC Judit Lligonya
CASE Cristian Sesplugues
Coordinació Informàtica Carles Badell
Coordinació Moodle i Web Carles Badell i Rosa Martí