Cultura i valors

 

Aquest àmbit inclou competències adreçades a millorar l’autonomia personal de l’alumne recolzada en la deliberació reflexiva, asserenada i amb criteris, que consideri lesconseqüències dels propis actes i els faci conscients de les responsabilitats que se’n deriven. També inclou aquelles competències orientades a millorar la capacitat de pensar críticament, d’avaluar la fiabilitat de les fonts d’informació i de cercar constantment la milloraen la fonamentació del propi pensament per tal de prendre decisions davant de situacions noves, així com ser capaç de presentar i debatre els propis punts de vista de forma argumentada.

Xavier Arranz i Albó Doctor en Teoria i Història de la Educació (UB), Llicenciat en Filosofia i ciències de la educació. Màster coaching educatiu per la Universitat de Lisboa i Màster en intel-ligència emocional. Posseeix la titul-lació DEI (diploma eclesiàstic idoneïtat) per impartir classes de Religió Catòlica. Ha treballat en l’àmbit de la cooperació Internacional (Bolívia-Índia). En l’ensenyament amb amplia experiència a escoles concertades i docent a la Universitat Ramon LLull. Ha publicat articles en revistes d’impacte sobre ètica, valors i religió. Membre i vocal de l’associació europea d’aprenentatge-servei. Professor de religió Catòlica, cultura, ètica i valors; primer any a l’Institut de Tiana.