Cultura i valors

 

Aquest àmbit inclou competències adreçades a millorar l’autonomia personal de l’alumne recolzada en la deliberació reflexiva, asserenada i amb criteris, que consideri lesconseqüències dels propis actes i els faci conscients de les responsabilitats que se’n deriven. També inclou aquelles competències orientades a millorar la capacitat de pensar críticament, d’avaluar la fiabilitat de les fonts d’informació i de cercar constantment la milloraen la fonamentació del propi pensament per tal de prendre decisions davant de situacions noves, així com ser capaç de presentar i debatre els propis punts de vista de forma argumentada.

Anna López és llicenciada en Geografia per la Universitat de Barcelona i professora a l’ensenyament secundari des del 2019. Enguany a l’Ins Tiana imparteix la matèria de Cultura i Valors a 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.
Luisa Sánchez és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i diplomada en Ciències religiosas per l’ISCREB (Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona). A l’Institut Tiana és professora del Departament de Ciències Socials impartint classes de Religió a 1r, 2n i 3r d’ESO. És professora a l’ensenyament secundari des de 1995.
Isaac Rubio és Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Ha ensenyat Filosofia i Llengües Estrangeres des de fa 13 anys. És professor a l’INS Tiana des del 2013. Enguany és professor d’Anglès a 4t, d’Alemany a 4t i de Filosofia a 4t i 1r de batxillerat, i Coordinador del Projecte Cultural i Lingüístic a Berlín.