Horari

Les entrades i sortides del centre estan esglaonades:

Per facilitar les entrades i les sortides a l’institut de Tiana s’ha modificat l’horari general.

CURS
HORA D’ENTRADA
HORA DE SORTIDA
1r ESO A, B, C i D 08.20 14.50
2n ESO A, B, C i D 08.30 15.00
3r ESO A, B i C 08.20 14.50
4t ESO A i B 08.25 14.55
1r Batxillerat A i B 08.30 15.00
PDC 08.25 14.55

L’horari general del centre educatiu és:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08.30 – 09.25
09.25 – 10.20
10.20 – 11.15
11.15 – 11.45 Esbarjo / Tiana Lectora
11.45 – 12.15 Esbarjo / Tiana Lectora
12.15 – 13.10
13.10 – 14.05
14.05 – 15.00