Social

Ciències socials: Geografia i Història

Al departament de Ciències Socials de l’institut de Tiana tenim com a objectiu proporcionar a l’alumnat els coneixements científics i les habilitats per ubicar-se al món, per esbrinar els orígens i les causes dels problemes socials actuals i per integrar-se en la societat, com a persona individual i com a membre d’un col·lectiu.En un món tant canviant i divers treballem al Departament de Socials treballem de manera competencial. Aquest fet implica plantejar-se quina formació bàsica han de tenir els estudiants d’ESO en els coneixements que proporciona la matèria, per tal que puguin usar-los com a ciutadans de manera crítica, reflexiva i responsable.

Àmbit Social
Anna Alarcón la seva trajectòria professional s’inscriu en els àmbits de la documentació, la gestió patrimonial i la docència. El gust per l’art i la història sempre han estat un referent en el seu perfil personal. Entén el coneixement i l’estudi del passat com a eina necessària per entrontar-se al present i al futur de forma crítica. El seu objectiu és defensar el coneixement, la conservació i la difusió del patrimoni com a valor necessari per afavorir la construcció de la identitat personal dins un món global i divers. En l’actualitat és Cap del Departament de Ciències Socials de l’Institut de Tiana. Professora titular de 3r i 4t d’ESO.
Isidora Molina és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. A l’Institut Tiana és professora del Departament de Ciències Socials impartint classes de Socials al PDC. També Cultura i Valors a 1r i 2n d’ESO i l’optativa de 3r. És professora a l’ensenyament secundari des de 2018. Aquest és el primer curs a l’Institut Tiana.
Gemma Viñals és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. A l’Institut Tiana és professora del Departament de Ciències Socials impartint classes de Socials a 1r d’ESO i 2n d’ESO. Actualment, tutora de 1r ESO C. És professora a l’ensenyament secundari des de 2015. Aquest és el segon curs a l’Institut de Tiana.