Social

Ciències socials: Geografia i Història

Al departament de Ciències Socials de l’institut de Tiana tenim com a objectiu proporcionar a l’alumnat els coneixements científics i les habilitats per ubicar-se al món, per esbrinar els orígens i les causes dels problemes socials actuals i per integrar-se en la societat, com a persona individual i com a membre d’un col·lectiu.En un món tant canviant i divers treballem al Departament de Socials treballem de manera competencial. Aquest fet implica plantejar-se quina formació bàsica han de tenir els estudiants d’ESO en els coneixements que proporciona la matèria, per tal que puguin usar-los com a ciutadans de manera crítica, reflexiva i responsable.

Àmbit Social
Enric Azuaga és llicenciat en Història i Ciències de la Música per la Universitat Autònoma de Barcelona, Logopeda, professor de Cant i Director Coral. A l’Institut Tiana és professor del Departament de Ciències Socials impartint classes de Ciències Socials a 1r i 3r d’ESO. També de religió catòlica a un grup de 2n d’ESO i tutor de 1r C. És professor a l’ensenyament secundari des del 2016.
Isidora Molina és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. A l’Institut Tiana és professora del Departament de Ciències Socials impartint classes de Socials a 4t d’ESO. També Cultura i Valors a 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. És professora a l’ensenyament secundari des de 2018.
Gemma Viñals és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. A l’Institut Tiana és professora del Departament de Ciències Socials impartint classes de Socials a 2n d’ESO i PDC, i també Cultura i Valors a 1r d’ESO. Actualment, tutora de 2n ESO C. És professora a l’ensenyament secundari des de 2015.