Organització i Gestió

En aquest apartat hi trobareu la informació bàsica sobre l’organització i el funcionament del nostre centre educatiu, ja que d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre definint elements com:

  • Criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.
  • Indicadors de progrés.
  • Concreció i desenvolupament dels currículums.
  • Criteris que defineixen l’estructura organitzativa.
  • Projecte lingüístic.
  • Etc.