Orientació acadèmica

Orientació acadèmica

L’Orientació educativa comprèn les accions que promouen l’acompanyament personalitzat en els aspectes personal, social, acadèmic i professional de l’alumne, promovent tres elements claus: creació d’un vincle, consciència del propi procés d’aprenentatge i projecció d’aquests últims a tots els àmbits.

El Departament d’Orientació del Centre té les següents funcions que recauen en la figura de l’Orientadora educativa:

  • Atenció directa a Alumnes, acompanyant juntament amb els equips docents a aquells alumnes que requereixen mesures i suports addicionals i/o intensius, una vegada aplicades les mesures universals.
  • Coordinació, si s’escau, amb professionals de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), SSBB o altres professionals de la xarxa de suport a l’educació inclusiva.  
  • Funcions específiques de suport tècnic als equips docents i a l’equip directiu.
Cristina Parodi és la tècnica de l’Ajuntament de Tiana. A l’Institut, dins la matèria de l’àmbit pràctic del Programa de Diversificació Curricular (PDC), dóna classes als alumnes de 3r PDC, coordina les pràctiques dels alumnes de 3r i 4t PDC amb empreses del municipi i és cotutora dels alumnes de 3r i 4t d’ESO del PDC.
Irene Rubio llicenciada en Psicologia amb intensificació en l’àmbit clínic i educatiu. Experiència laboral en atenció a la dependència. Membre del Grup de Treball d’Adolescència en Crisi de la Secció d’Educació del COP. Orientadora educativa de l’Institut Tiana i Tutora del PDC (Projecte de diversificació Curricular) de 3r i 4t de l’ESO.