En marxa els premis literaris de Sant Jordi 2019 que organitzen l’AMPA de l’institut i els departaments de llengües del centre

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) i els Departaments didàctics de Llengües (Català, Castellà i Clàssiques) i Llengües estrangeres (Anglès i Francès) de l’Institut Josep Vallverdú de Les Borges Blanques convoquen el premi literari «Sant Jordi» de 2019, d’acord amb les bases següents:

Categories: Hi ha tres categories de participants: 1ª categoria: Alumnat de primer cicle ESO (1r i 2n), 2ª categoria: Alumnat de segon cicle ESO (3r i 4rt), i 3ª categoria: Alumnat de Batxillerat i CFGM.

Modalitats: A) Prosa. Narració única escrita en qualsevol dels idiomes del concurs (català, castellà, anglès o francès), de tema lliure amb una extensió màxima de 3 fulls DIN A4. B) Poesia. Poema o poemes escrits en qualsevol dels idiomes del concurs (català, castellà, anglès o francès), de tema lliure amb una extensió màxima de 50 versos, presentats en fulls DIN A4.

Presentació: A) Cada participant només pot presentar una obra en cadascun dels idiomes del concurs (català, castellà, anglès o francès) i modalitat (Prosa/Poesia). B) Les obres a concurs es lliuraran a Secretaria, per quintuplicat (5 còpies), mitjançant un sistema de plica, és a dir: Dins un sobre a l’exterior del qual constarà el títol de l’obra i la categoria i modalitat a les que es presenta. A l’interior del sobre esmentat s’ha d’incloure, juntament amb les 5 còpies de l’escrit, un sobre petit tancat amb les dades següents al seu interior: nom, cognoms i curs de l’autor o autora de l’escrit. A l’exterior del sobre petit, constarà el títol, la categoria i modalitat de l’obra presentada. C) El termini de presentació d’obres s’inicia el 3 de maig de 2019 i es clourà el 30 de maig del 2019. D) Els treballs presentats han de ser originals i inèdits. E) Només pot presentar-se a concurs l’alumnat associat a l’AMPA de l’INS Josep Vallverdú de Les Borges Blanques.

Premis: En cada modalitat, categoria i llengua del concurs es concediran dos premis, consistents en vals per bescanviar per material escolar: un val pel guanyador/a i l’altre per al/la finalista. El fet de participar suposa l’acceptació d’aquestes bases.