Instruccions inici de curs 2018-2019

Presentació/reunió inicial a l’alumnat

Aquesta reunió es considera inici de curs i per tant és molt important que tot l’alumnat hi assisteixi, inclòs l’alumnat de Salvament i Socorrisme preinscrit al centre i que farà la prova a setembre-octubre.

1ª part: presentació general a càrrec de l’equip directiu: presentació del curs, horaris, matèries, professat, materials i recursos necessaris, organització de l’Institut de Nàutica de Barcelona i dels Cicles Formatius

2ª part: presentació a càrrec de tutors i especialistes, per separat, de l’alumnat en funció del Cicle al que s’ha matriculat: aspectes generals del CF, Mòduls i Unitats Formatives, distribució al llarg del curs, criteris d’avaluació, elecció de delegat, convalidacions…

Lloc: Edifici seu (carrer de l’Escar 6-8, edifici Consorci El Far)

Data: 14 de setembre de 2018

Hora:

 A les 10 h

 • 2n curs de GM Manteniment de vaixells (Torn de matí)

 A les 11 h

 • 1r curs de GS d’Ensenyament i Animació Socioesportiva a Platja
 • Grau Mitjà i Grau Superior d’Ensenyaments Esportius (Vela, Busseig i Salvament i Socorrisme)
 • PFI Auxiliar de Muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis

A les 16h

 • 2n curs de Manteniment de vaixells (Torn de tarda)
 • 2n curs de GS Sistemes de Navegació

 A les 16.30h

 • 1r curs de Manteniment d’embarcacions d’Esbarjo (Torn de matí i tarda)
 • 1r curs de GS Sistemes de Navegació

A la presentació del curs has de venir amb l’aplicació iEduca TokApp baixada i

instal·lada al teu mòbil (durant la presentació t’explicarem com entra-hi). Instruccions per descarregar l’aplicació:   Info TookApp

 Inici de les classes:

17 setembre

 • GM Manteniment d’embarcacions d’esbarjo
 • GS Sistemes de navegació
 • GS d’Activitats de platja
 • Cicle Inicial d’Ensenyaments Esportius (vela, busseig i SOS)
 • PFI Auxiliar de Muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis

8 d’octubre

 • Tècnic/a Esportiu/iva Superior en Salvament i Socorrisme
 • Cicle Inicial d’Ensenyaments Esportius (SOS)

Presentació/reunió de pares i mares / tutors i tutores

Es desenvoluparà una reunió de l’equip directiu i els tutors o tutores de grup, amb els pares i mares de l’alumnat de primer curs de grau mitjà (FP i Ens. Esportius) i de PFI per donar informació del funcionament del curs, dates d’avaluació, lliurament de notes,…

Aquesta reunió tindrà lloc el 24 d’octubre de 2018 (pendent de publicar hora) a l’Edifici seu (carrer de l’Escar 6-8, edifici Consorci El Far)

Els tutors/es tenen un hora setmanal de visita, en la qual poden rebre al pare/mare amb una cita prèvia.