Política de Qualitat

L’Institut de Nàutica de Barcelona s’ha compromès a implantar un model de gestió de la qualitat, basat en la ISO 9001:2015 i amb els models d’excel·lència, per a cercar la millora contínua en la qualitat de l’ensenyament.

L’Institut de Nàutica de Barcelona té en compte en els seus processos els requisits legals aplicables en cada un d’ells i vetlla pel seu compliment.

La direcció de l’Institut considera la qualitat un factor essencial per l’èxit del centre i entén que cada membre ha de ser responsable de la funció que realitza.

Així mateix considera imprescindible tenir una política de qualitat en revisió permanent per assegurar-ne l’adequació.

L’Institut de Nàutica de Barcelona adquireix també el compromís d’avançar cap a un sistema de gestió mediambiental, establint i revisant les seves fites mediambientals.

La política de qualitat de l’institut s’orienta cap a la satisfacció de les necessitats e interessos dels nostres grups d’interès, que es relacionen al punt 6 d’aquest Projecte educatiu de centre.

La forma com s’integren les veus dels grups d’interès dins de la presa de decisions de l’institut està descrita als processos del centre i als seus procediments i documentació associada.

L’Institut de Nàutica de Barcelona, està certificat amb l’estàndard de qualitat ISO 9001:2015 des de l’any 2018.