Organigrama

 Equip Directiu

FELIU LOPEZ VIDAL Director
XAVIER CUERPO MARTINEZ Cap d’Estudis
MIREIA LATRE ESCANDIL Secretaria i Administradora
TONI GILABERT SANTIVERI Coordinador Pedagògic
MARC MUÑOZ PALLARES Cap d’Estudis Adjunt

Coordinacions

XAVIER CUERPO MARTINEZ Lingüistic i Programes europeus
RAMON BORDAS MANJON Formació Professional (Escola-Empresa)
MARC MUÑOZ PALLARES TIC
MIGUEL MONTES DORADO Qualitat
JORDI GIL DOMINGO Prevenció de Riscos
JOAN GUERRERO GARCIA Cap de Drassana

Departament d’Electricitat i Electrònica

RAFAEL ARANDA GONZÁLEZ Coordinador Projectes GS
MONICA BARRIO LOPEZ Tutora 1r GS
XAVIER CUERPO MARTINEZ
BELEN MERCADER  Cap Departament. Tutora 2n GS
MARC MUÑOZ PALLARES Tutor DUAL (GS)
ALBERT CASAS GARCIA Tutor 1r GM (Tarda)
ELISANDA TIBAU MARTORELL Tutora 2n GM

Departament d’Instal.lació i manteniment de vaixells

FRANCISCO SOLER PRECIADO
JOAN GUERRERO GARCIA Tutor DUAL (GM)
ALFREDO LLORACH VICENTE Cap departament
FELIU LOPEZ VIDAL
EDGAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ  Coordinador Projectes GM
MIGUEL MONTES DORADO
IONA ASCOLIES CREIXELL
PATRICIO AMAYA VIDAL

FOL

CRISTINA MARTIN RICO Tutora 1r GM (Matí)

Esports

RAMON BORDAS MANJON Tutor/a GM CI i CF
TONI GILABERT SANTIVERI
MIREIA LATRE ESCANDIL  Coordinadora Projectes Esports
IGNASI SANTAMARIA DUCH Cap de Departament, Tutor/a GM CI
ISABEL GELABERT UDINA Tutor/a GM CI i CF
JOAN MONGUILLOT HERNANDO Tutor GS

Programa de Formació i Inserció (PFI)

JOSEP MARIA ELIES CUCURULL Cap de Departament, Tutor
JORDI GIL DOMINGO

Personal admnistratiu i de serveis (PAS)

JOSÉ SANTIAGO GARCIA Administratiu
JORDI VIÑES HERREROS Conserge
 NÚRIA LLINAS FORCADA  Conserge

L’organigrama funcional del centre és el següent: