Projecte educatiu

El projecte educatiu d’un centre, és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, recull la seva identitat, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.