Visió i Misió

Visió

Ser un centre d’excel·lència de Formació Professional Integral, que esdevingui un referent en els ensenyaments professionals de la nàutica esportiva i d’esbarjo, i tingui un paper clau en la dinamització i competitivitat del Port de Barcelona i del seu entorn territorial i sectorial.

 

Misió

  • Formar i qualificar professionals amb les competències tècniques i actitudinals que requerix el sector de la nàutica esportiva i d’esbarjo (Formar als professionals del mar).
  • Articular els itineraris formatius i professionals per a orientar i acompanyar als alumnes i als treballadors en el seu propi camí de promoció professional.
  • Establir aliances amb empreses, administració, organismes i institucions que ens permetin consolidar una oferta formativa i uns serveis de qualitat, adaptats a l’exigent i canviant món de la nàutica esportiva i d’esbarjo.
  • Desenvolupar un equip humà compromès, motivat i altament qualificat.
  • Disposar de recursos i instal·lacions que faciliten el perfil exigible als professionals  i la transferència de coneixements amb el sector, aprofitant la seva estratègica ubicació.
  • Comprometres permanentment amb la excel·lència i la millora contínua dels seus serveis educatius
  • Millorar la qualitat de les relacions interpersonals i la cohesió social entre els alumnes, les famílies i l’entorn del centre