GS de Sistemes de Navegació

Informació

La distribució dels Mòduls Professionals d’aquests estudis és:

PRIMER CURS SEGON CURS
 M1: Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques  M1: Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques
 M2: Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques  M3: Configuració d’instal·lacions elèctriques
 M3: Configuració d’instal·lacions elèctriques  M4: Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques
M5: Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques  M6: Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació
M8: Processos en instal·lacions d’insfraestructures comunes de telecomunicacions M7: Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques
 M9: Sistemes i circuits eléctrics  M12: Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats
 M10: FOL  M13: FCT
M11: EIE M16: Sistemes de comunicació i d’ajut a la navegació
 M14: Anglès Tècnic  M17: Formació DUAL
 M13: FCT
M15:  Instal·lacions elèctriques del vaixell

A més per a tots els alumnes que ja tinguin el CFGS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats s’ofereix l’especialització en nàutica (Sistemes de navegació), compactada en un sol curs acadèmic

Podeu consultar els mòduls que heu de cursar en el següent document: especialització nàutica.

 

 


(*) Correspon al Títol de GS de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, perfil professional d’Instal·lacions Elèctriques i Comunicacions del Vaixell