Empreses i Institucions

Aprofitant l`avantatge competitiu que suposa la nostra ubicació i el nostre lligam amb les empreses i entitats del sector, estem promovem una incessant relació amb el sector esportiu i professional, a fi d’aportar valor afegit a la formació dels alumnes, tant en el sentit tecnològic com en el de transmissió dels valors professionals, i facilitar així la ràpida incorporació de les novetats tecnològiques en els currículums formatius. Així que malgrat que acabem d’iniciar el nostre viatge, ja hem establert unes sòlides col·laboracions amb les principals empreses i institucions de l’àmbit nàutic, concretades en jornades tècniques, visites, formació, pràctiques en entorns laborals, projectes de transferència de coneixement, competicions esportives, estades dels professors, incorporació d’especialistes, etc. …

De entre les desenes de empreses i entitats que hem visitat i establert col·laboracions diverses, destaquem per la seva transcendència les següents:

 

 

 

 

Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB), és una fundació de l’Ajuntament de Barcelona, que com a finalitat desenvolupar una sèrie de projectes destinats a fomentar i impulsar activitats relacionades amb la vela oceànica d’alta competició.

Relació amb l’INB: Amb la FNOB hem signat un conveni en el que establim l’ús compartit d’una part de la seva nau, on estem portant a terme el refit i manteniment d’embarcacions oceàniques (Imoca, Base Minis), a més de haver engegats diversos projectes de col·laboració per a definir els perfils professionals i itineraris formatiu de l’àmbit nàutic, úsos de tecnologies avançades d’emmotllament de fibra de carboni.

 

 

Screen Shot 02-27-16 at 09.44 PM

 

 

Consorci El Far. El Consorci el Far, va deixar d’existir el 2017. Va ser una entitat pública que va centrar els seus esforços en promoure la cultura del mar de Barcelona mitjançant el desenvolupament d’actuacions formatives, programes educatius i de difusió; i impulsant projectes que obrien noves línies de treball vinculades al sector nàutic i marítim. Disposaven d’una escola de navegació tradicional amb un estol d’embarcacions històriques.

Relació amb l’INB: El Consorci el Far ha estat la institució clau a l’hora de engegar i consolidar el projecte de l’INB. Gràcies a un conveni de col·laboració entre el Consorci d’Educació de Barcelona, el Departament d’Ensenyament i el Consorci El Far, s’estableix el marc legal de la creació del nostre institut. Durant els nostres inicis ens han aportat la seva llarga experiència en la formació i promoció del sector nàutic i ens han facilitat l’ús de les seves instal·lacions per a ubicar la seu del nou institut.

 

Screen Shot 02-27-16 at 09.46 PM

 

 

Barcelona Clúster NàuticEl Barcelona Clúster Nàutic es constitueix al 2013 amb la vocació de convertir l’activitat nàutica en un dels motors de l’economia de la ciutat, la seva àrea metropolitana i el país, aprofitant l’existència d’un sector on convergeixen indústria, empreses, entitats i centres de recerca amb un alt potencial per generar riquesa i valor afegit.

Relació amb l’INB: El Clúster Nàutic, és la nostra entitat de referència a l’hora d’entendre la evolució del sector nàutic, tant a casa nostra com a nivell global. Especialment els vincles entre la indústria nàutica, els nous usos de l’esbarjo en nàutica, o les institucions nàutiques, al voltant de l’àrea metropolitana de Barcelona. El president del Clúster Nàutic, és mebre del nostre Consell Escolar com a representant del sector nàutic. També gràcies a ells, formem part del grup de discussió de la Comunitat Europea Network of maritime Training, estudi per a crear una xarxa de acadèmies i instituts marítims a la Mediterrània.

 

Screen Shot 02-27-16 at 09.48 PM

 

 

Facultat de Nàutica (UPC)La Facultat de Nàutica és l’únic centre que ofereix formació en els àmbits de l’enginyeria naval i la marina civil (nàutica i transport marítim, tecnologies marines) a Catalunya.

Relació amb l’INB: Amb la Facultat de Nàutica, a banda de treballa per a impulsar les vocacions nàutiques al nostre barri de la Barceloneta, estem desenvolupant projectes de recerca i transferència tecnològica en l’àmbit de la propulsió naval híbrida. Estem també implantant itineraris formatius per a convalidar part dels seus estudis per a alumnes que hagin estudiat el GS de Sistemes de Navegació

 

Screen Shot 02-27-16 at 09.52 PM

 

 

Museu Marítim de BarcelonaEl Museu Marítim de Barcelona, ubicat a l’impressionant conjunt patrimonial de les Drassanes Reials és un dels museus més importants de Catalunya.

Relació amb l’INB: Amb el Museu Marítim de Barcelona hem iniciat una important col·laboració a fi de promoure i impulsar els estudis nàutics, així com de portar a terme projectes de forma conjunta

 

 

 

 

Barceloneta Proa a la mar. Iniciativa comunitària orientada al desenvolupament local del territori sorgida en el context de la Taula d’ocupació de la Barceloneta.

Relació amb l’INB: Formem part del grup motor de Proa a la Mar, en el qual promovem i dinamitzem actuacions locals relatives a la formació i l’ocupació, sempre relacionades amb el barri i a la seva marinitat.

 

 

 

 

Marina Barcelona 92. Empresa dedicada a la reparació, manteniment i refit de grans iots (megaiots), ubicada al port de Barcelona, ocupant una superfície de 76.000 m2.

Relació amb l’INB: Amb MB92 ens uneix una especial relació, al ser una de les empreses més importants de manteniment de grans iots de la Mediterrània, a més dels nostres veïns porta amb porta. Ens han ajudat a definir els perfils professionals que necessita el sector, així com a facilitar la difusió de l’INB entre les seves empreses contractistes i el sector en general.

 

Screen Shot 02-27-16 at 10.05 PM

 

 

 

Reial Club Marítim de BarcelonaClub centenari, pioner en la promoció dels esports nàutics, ubicat al cor del Port de Barcelona, on destaca especialment per la promoció i l’impuls pel rem a casa nostra.

Relació amb l’INB: El RCMB, ens ha obert les seves portes des de el primer moment, i amb ells hem iniciat dos projectes de rehabilitació d’embarcacions de rem històriques, així com diverses visites guiades.

 

 

 

ALTRES EMPRESES I ENTITATS

L’INB, a més del centenar d’empreses on portem els alumnes a realitzar les pràctiques, realitzem també col·laboracions amb:

 

Screen Shot 04-12-17 at 11.52 AM