Història

El curs 2015-2016 es posa en funcionament l’Institut de Nàutica de Barcelona

  • És un institut de formació professional integrada, especialitzat exclusivament en el sector de la nàutica esportiva i d’esbarjo, que està ubicat a les instal·lacions del Port de Barcelona.
  • Ofereix formació professional inicial en manteniment de vaixells esportius i d’esbarjo (modalitat dual) i ensenyaments esportius (de salvament i socorrisme, activitats de platja, vela i busseig).
  • Ha estat creat gràcies a un conveni de col·laboració entre el Consorci d’Educació de Barcelona, el Departament d’Ensenyament i el Consorci El Far.

En el nostre naixement, no vam partir de zero ja que vam heretar i ampliar l’oferta dels ensenyaments nàutics i esportius de l’Institut Rambla Prim, i varem tenir com a company de viatge al Consorci El Far que li va aportar la seva llarga experiència en la formació i promoció del sector nàutic, a més de facilitar-nos l’ús de les seves instal·lacions

L’objectiu de l’Institut de Nàutica de Barcelona és formar i qualificar els professionals del mar, amb les competències tècniques i actitudinals que requereix el sector de la nàutica esportiva i d’esbarjo. S’articularen itineraris formatius i professionals per orientar i acompanyar els alumnes i treballadors en el seu propi camí de promoció professional, a través de formació reglada, contínua i ocupacional.

El centre disposa d’una excel·lent ubicació a les instal·lacions del Port de Barcelona. Vol aprofitar aquest avantatge per establir lligams amb les empreses i els organismes del sector nàutic, promoure una intensa relació amb el món esportiu i professional, i poder tenir un paper clau en la dinamització i la competitivitat del Port de Barcelona.