Servei d’orientació

 

Justificació del projecte

A l’inici i durant l’escolaritat postobligatòria, l’alumnat s’enfronta en una etapa decisiva difícil. Han de decidir com encaminar les seves vides: continuar estudiant, començar a treballar o ambdues coses. Durant aquest procés necessiten l’assessorament dels tutors i experts en la matèria orientativa per tal de disminuir el fracàs escolar, així com potenciar una bona integració laboral.

El Projecte Educatiu de l’Institut de Nàutica de Barcelona té com a missió articular els itineraris formatius i professionals per a orientar i acompanyar a l’alumnat en el seu propi camí de promoció professional.

Per tant, considerem que és molt important comptar amb els recursos per tal de motivar l’alumnat a continuar formant-se, a ser competent en la recerca de feina i en la seva inserció laboral.

Objectius

 1. Donar a conèixer a l’alumnat les diferents sortides professionals i acadèmiques existents actualment
 2. Promoure la presa de decisions
 3. Prevenir l’absentisme i abandonament escolar
 4. Oferir acompanyament en la trajectòria personal i acadèmica de l’alumnat
 5. Facilitar eines per a la recerca de feina i la inserció laboral
 6. Assessorar sobre dubtes relacionats amb les relacions laborals i/o empresa
 7. Facilitar l’autoconeixement propi
 8. Acompanyament al professorat en la seva tasca per oferir una educació de qualitat i que respongui a la diversitat present de l’alumnat.

SERVEI DE SUPORT A L’ESTUDI

Relacionat amb l’objectiu 4, el servei Suport a l’estudi és una iniciativa de l’Institut de Nàutica de Barcelona per potenciar i millorar el rendiment acadèmic del seu alumnat.

Suport a l’estudi posa a disposició del nostre alumnat un espai d’estudi i de treball tranquil fora de l’horari lectiu i alhora, posa al seu abast unes eines i estratègies per ajudar-lo en l’assoliment de les competències del cicle, per reforçar la realització de les activitats i per reforçar l’ordre, l’organització i l’hàbit d’estudi.

L’alumnat realitzarà les seves tasques individualment o en petit grup i el professor/a donarà el suport que necessitin.

Objectius

 1. Oferir un espai de treball, d’estudi tranquil, confortable i amb atenció per part de professorat del centre.
 2. Donar un suport a l’alumnat atenent a la diversitat
 3. Fer un reforç pedagògic tant en competències bàsiques com en els continguts que es treballen en els diferents mòduls.
 4. Guiar l’alumne en la organització i gestió de les seves activitats acadèmiques, potenciant la seva autonomia.
 5. En el cas dels Ensenyaments Esportius, reforçar la semipresencialitat amb un temps presencial amb professorat per resoldre dubtes i aclarir conceptes.

 

Contacta’ns

L’alumnat interessat en el servei haurà de fer la sol·licitud via correu electrònic a orientacio@institutdenautica.barcelona, indicant: el seu nom i cognom, e-mail, el curs i tutor/a i el tema de la consulta.