Entorn

Per a garantir la qualitat i professionalitat dels ensenyaments que impartim, el nostre compromís està en promoure a tots els nivells les continues aliances amb empreses i institucions, sortides amb els alumnes i professors, participació en fires, elaboració de projectes reals amb empreses i entitats esportives, i facilitar així al alumne un aprenentatge integral de la seva futura professió.