GM de Manteniment d’embarcacions d’esbarjo

En els estudis de GM de manteniment d’embarcacions, els alumnes aprenen a fer tot el manteniment que els iots i vaixells esportius necessiten (materials compostos, fusta, acer, motors, eixàrcia, electricitat, comunicacions, etc.)

Els Ensenyaments de manteniment de vaixells del nostre centre, es realitzen en horari de matí i tarda i en modalitat dual, és a dir alternant la formació teòrica i pràctica al institut, amb les pràctiques renumerades en empreses del sector.

A més, oferim també a tots els nostres alumnes que de forma paral·lela i gratuita puguin obtenir altres titulacions vitals en el que serà el seu futur professional, com ara les titulacions i certificats de la marina mercant (passatge, bàsic i patró portuari)

Per saber més:

La distribució dels Mòduls Professionals és:

PRIMER CURS SEGON CURS (Aquest segon curs està organitzat per projectes, seguint la metodologia ABP)
MP1: Manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques en vaixells i embarcacions MP13: EIE
MP4: Manteniment de superfícies i elements de materials compostos d’embarcacions d’esbarjo Projecte 20: Simulador de Clima
MP5: Tractaments superficials i pintat d’embarcions d’esbarjo Projecte 21: Pont de Comandament
MP7: Anglès Tècnic Projecte 22: Propulsió Nàutica
MP8: Preparació d’embarcacions d’esbarjo per a treballs de manteniment Projecte 23: Muntatge d’Aparells
MP10: Manteniment de cobertes de fusta i adaptació/reparació de mobiliari en embarcacions d’esbarjo Projecte 24: Projecte No Dual
MP11: Mecanització básica MP15: FCT
MP12: FOL
MP15: FCT