GM de Manteniment d’embarcacions d’esbarjo

Informació General: GM de Manteniment d’embarcacions d’esbarjo

La distribució dels Mòduls Professionals és:

PRIMER CURS SEGON CURS
MP1: Manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques en vaixells i embarcacions MP2: Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars de les embarcacions desbarjo
MP4: Manteniment de superfícies i elements de materials compostos d’embarcacions d’esbarjo MP3: Manteniment de sistemes de refrigeració i de climatizació en embarcacions d’esbarjo
MP5: Tractaments superficials i pintat d’embarcions d’esbarjo  MP6: Manteniment d’instai·lacions d’equips electrónics i informàtics d’embarcacions d’esbarjo
M7: Anglès Tècnic  MP9: Manteniment d’aparells d’embarcacions d’esbarjo
MP8: Preparació d’embarcacions d’esbarjo per a treballs de manteniment  MP14: Síntesi
MP10: Manteniment de cobertes de fusta i adaptació/reparació de mobiliari en embarcacions d’esbarjo MP15: FCT
MP11: Mecanització básica
M12: FOL
M13: EIE
M15: FCT